In Our Midst / Wśród nas

Mainufer © ingohoehle.de

Mainufer © ingohoehle.de

On the official Website you´ll find a description of the project in Polish. Since today it is also available in English! You will find it here. Thanks a lot Hella Heid!

Na oficjalnej stronie internetowej znajduje się także opis projektu w języku polskim. Od dzisiaj udostępniony jest również opis w języku angielskim!

Auf der offiziellen Webseite gibt es auch eine Projektbeschreibung in polnischer Sprache. Seit heute steht sie auch in englischer Sprache zur Verfügung!